Personal data still public and for sale in Sweden!

Copied from dataskydd.net. Flera stora myndigheter har personuppgiftsförsäljning som affärsmodell. Det gör att finansieringen av myndigheternas verksamhet och personalbehov knutits till förmågan att sälja inflytande över individers liv och identiteter till utomstående. Skatteverkets SPAR-register ger svenska privatpersoner sämre kontroll över vem som påverkar dem än vad Google, en av världens främsta datainsamlare, gör. Sedan slutet Continue Reading

GDPR pingball

I feel as though I’m in the middle of a ping-ball machine with all legal parties -on behalf of their clients/controllers mainly- are busy sending DPAs to all the processors. And many of the processors who are also controllers are scratching their heads, wondering what to do with these agreements. Wondering what they are? Controller Continue Reading